Designskolan kan vara läskig att ge sig in i. Designskolevärlden är svåråtkomlig och intern.

Inte minst är det läskigt när inga svar finns att hitta på internet. Många vill gå på Beckmans Designhögskola men ddt kan vara ett stort steg att göra flera stora arbetsprover när man inte vet något om skolan. Det är en orättvisa att man måste känna någon som redan går på skolan för att få reda på något alls. 

Varje år hålls öppet hus på Beckmans. Tyvärr är det inte alla som kan dyka upp en vardagskväll i Stockholm. För att öppna upp och bjuda in skapades Beckmans FAQ, ett öppet hus öppet dygnet runt, öppet för alla. Mer än 200 frågor besvaras, frågor ställda av människor som undrar men inte fått veta.

I Beckmans FAQ raseras fördomar, både plojiga och de som på allvar avskräcker människor från att söka sig hit.
Projektet  startade 2018 och är fortfarande igång. Se den aktuella siten här: http://beckmans.se/oppethus2019

Webdesign & Development, Isabelle Sjö
Art direction Almir Jasarevic, Lisa Åsberg, Sofia Hjortberg